Mieszkanie z miejscem postojowym. wysoki standard. Jak nowe
1
2
3
4
5
6
7
 

Wyszukiwarka ofert

formalności
Prowadzimy szeroki zakres czynności związanych z procesem inwestycyjnym:

- kompleksowe przygotowywanie procesu inwestycyjnego pod wzgledem prowadzenia postepowań administracyjnych związanych z:
- ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- uzgadnianiem lokalizacji inwestycji celu publicznego
- podziałami geodezyjnymi,
- uzyskiwaniem decyzji uwarunkowań środowiskowych,
- uzyskiwaniem pozwoleń wodno-prawnych,
- uzyskiwaniem pozwoleń na budowę,
- zgłaszaniem zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych,
- uzyskiwaniem pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania,
- uzgadnianiem przebiegu tras przyłaczy,
- inwentaryzacji powykonawczych i odbiorów technicznych,
- zgłaszaniem zakończenia robót budowlanych,
- uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie obiektów,
 
- obsługę inwestycji w zakresie:
- prowadzenia prac geodezyjnych
- prowadzenia prac projektowych
- prowadzenia robót budowlanych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt 604-613-712